mars 7, 2019

Valgresultater – V2019

Her vil resultatene av valg av Fakultets- og Instituttillitsvalgte v/ HF våren 2019 publiseres fortløpende etterhvert som valgene avsluttes. Se en oversikt over kandidatene her.


Fakultetstillitsvalgte (FTV):

Internt Ansvarlig Fakultetstillitsvalgt: 

Kommunikasjonsansvarlig Fakultetstillitsvalgt: 


Instituttillitsvalgte (ITV):

Institutttillitsvalgt (ITV) for Språk og litteratur:

Institutttillitsvalgt (ITV) for Historiske studier:

Institutttillitsvalgt (ITV) for Filosofi & religionsvitenskap: 

Institutttillitsvalgt (ITV) for Tverrfaglige kulturstudier: 

Institutttillitsvalgt (ITV) for Kunst og medievitenskap: 

Institutttillitsvalgt (ITV) for Musikk: 

Programtillitsvalgt (PTV) for Europastudier: