6. mars 2017

Valguka 2017

Eidsvoll - Copy

Les om kandidatene til de ulike vervene her! Trykk her for å avgi din stemme på ValgWeb!
Hvis du tilhører Fakultetet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU), klikk her!

Valguka er i gang!

Nei, ikke Stortingsvalget – et valg med enda mer direkte og hverdagsnær betydning for deg som student! Studentrådsvalg og valg til NTNU-styret! Hvert semester avholdes det valg av nye tillitsvalgte i studentdemokratiet ved NTNU, på institutt- og fakultetsnivå. Vårsemesteret 2017 samkjøres dette valget også med valg av to nye studenter til NTNU-styret!

Dette er din fremste mulighet som student til å gjøre deg selv og dine meninger om studielivet hørt – enten ved å stemme på de kandidatene du føler taler din sak, eller ved å stille seg! Begge valg avholdes elektronisk, slik at studentene lettere kan delta. Du stemmer via ValgWeb, (trykk på linken) og leser mer om kandidatene her.

Fra 27. mars til 6. april avholdes det valg på fakultet- og instituttnivå, og til NTNU-styret!
Hver dag fra den 27. mars og frem til valget er over, vil det stå tillitsvalgte på stand i Gata. Der kan du spørre om det er noe du lurer på, og få informasjon om valget.

Allmøtedatoer våren 2017

Det humanistiske fakultet (HF)

Dato Tid Sted Valg
For alle studenter 27. mars 14.15 D3 Digitalt
Europastudier 28. mars 14:15 D8 I møtet
Filosofi og religionsvitenskap 28. mars 13:15 DL145, Låven Digitalt
Historiske studier 28. mars 12:15 D110 Digitalt
Kunst- og medievitenskap 3. april 14:15 6341 Digitalt
Musikk 27. mars 16:00 308,
Fjordgt. 1
Digitalt
Språk og litteratur 30. mars 16:00 D6 Digitalt
Tverrfaglige studier 3. april 14:15 D151 Digitalt

 

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

For alle studenter 27. mars 14.15 D2 Digitalt
Geografi 29. mars 12:00 6341 Digitalt
Pedagogikk og livslang læring 29. mars 14:15 D150 Digitalt
Psykologisk institutt 29. mars 10:15 D154 Digitalt
Sosialantropologisk institutt 29. mars 12:00 D13 Digitalt
Sosiologi og statsvitenskap 29. mars 12:15 D150 Digitalt
Insitutt for lærerutdanning 24. april 14:15 JC12 (Moholt) I møtet

På NTNU Dragvoll finnes det to fakulteter – Det Humanisitiske Fakultet (HF) og Fakultet for Utdannings- og Samfunnsvitenskap (SU). På hvert fakultet er det flere institutt, og som student ved NTNU tilhører du ett fakultet og ett institutt (Hvis du ikke vet hvilket institutt du tilhører, kan du gå inn på nettsidene til studieprogrammet ditt; du finner instituttet ditt til høyre på infosiden om ditt studieprogram).

Hva og hvem skal velges?

Under valget skal det velges nye tillitsvalgte på fakultetsnivå (Fakultetstillitsvalgt) og tillitsvalgte på instituttnivå (Instituttillitsvalgt), i tillegg til to studenter til universitetsstyret i NTNU. Når du logger deg inn på ValgWeb for å avgi stemme, vil det automatisk dukke opp kandidater for ditt institutt og ditt fakultet. For å lese mer om hva en instituttillitsvalgt og en fakultetstillitsvalgt gjør, trykk her.

 

Kan jeg stille til valg?

Selvsagt!

Alle studenter ved fakultetene HF og SU kan stille til et verv i sitt Studentråd ved dette valget. Minimumskravet er å melde sitt kandidatur. Dette kan gjøres på to måter:

 • Enten sende en epost til de nåværende Fakultetstillitsvalgte, som inneholder:
  • At du stiller som kandidat
  • Hvilket verv du stiller til
 • Andre tips til hva som bør være med i eposten:
  • En kort tekst der du presenterer seg selv
  • Hvorfor du er en god kandidat
  • Et bilde av deg selv, hvis du vil ha det med
  • Eposten sendes til ftv@hf.ntnu.no (HF) eller ftv@su.ntnu.no (SU), avhengig av ditt fakultet
 • Den andre måten å stille på, er å møte på allmøte (mandag 27. mars for HF), og presentere deg selv der. Det anbefales uansett å skrive en tekst om seg selv, og sende til FTVene. Denne blir lagt ut på nettsidene våre under valget.

Hvordan velger jeg?

Valgene foregår hovedsaklig på nett, via VALGWEB (med unntak av Europastudier og Institutt for sosialt arbeid). Ellers foregår alle valg elektronisk; trykk her  for å stemme! Når det begynner et valg du kan delta i, vil det komme opp etter du har logget inn med NTNU-kontoen din. Hvis du tilhører et institutt som ikke skal velge elektronisk, kom på allmøte og velg! Liste over dato på allmøter vil bli lagt ut fortløpende.

TRYKK HER for å gå til ValgWeb og avgi din stemme!

nb_NO
en_US