6. mars 2017

Valguka Høsten 2017


Les om kandidatene til de ulike vervene ved Det humanistiske fakultet her! Trykk her for å avgi din stemme på ValgWeb!

Valguka er i gang!

Nei, ikke Stortingsvalget – et valg med enda mer direkte og hverdagsnær betydning for deg som student! Studentrådsvalg og valg til NTNU-styret! Hvert semester avholdes det valg av nye tillitsvalgte i studentdemokratiet ved NTNU, på institutt- og fakultetsnivå. Høstsemesteret 2017 samkjøres dette valget også med valg av 21 nye representanter fra Trondheim til Studenttinget!

Dette er din fremste mulighet som student til å gjøre deg selv og dine meninger om studielivet hørt – enten ved å stemme på de kandidatene du føler taler din sak, eller ved å stille seg! Begge valg avholdes elektronisk, slik at studentene lettere kan delta. Du stemmer via ValgWeb, (trykk på linken) og leser mer om kandidatene her.

Fra 30. oktober til 3. november avholdes det valg på fakultet- og instituttnivå, og til Studenttinget!
Annenhver dag fra 30. oktober til valget er over, vil det stå tillitsvalgte på stand i Gata. Der kan du spørre om det er noe du lurer på, få informasjon om valget, og stemme!

Allmøtedatoer høsten 2017

Det humanistiske fakultet (HF)

 Institutt Dato Tid Sted Valg
For alle studenter 30. oktober 14.15 D3 Digitalt
Europastudier 1. november 10:15 D110 I møtet
Filosofi og religionsvitenskap 30. oktober 13:15 DL148, Låven Digitalt
Historiske studier 31. oktober 14:15 D135 Digitalt
Musikk 1. november 16:15 2425 Digitalt
Språk og litteratur 31. oktober 14:00 D5 Digitalt
Kunst- og medievitenskap  6. november 12:15 D111 Digitalt
Tverrfaglige studier 2. november 14:15 D154 Digitalt

 

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

På NTNU Dragvoll finnes det to fakulteter – Det Humanisitiske Fakultet (HF) og Fakultet for Utdannings- og Samfunnsvitenskap (SU). På hvert fakultet er det flere institutter, og som student ved NTNU tilhører du ett fakultet og ett institutt (Hvis du ikke vet hvilket institutt du tilhører, kan du gå inn på nettsidene til studieprogrammet ditt; du finner instituttet ditt til høyre på infosiden om ditt studieprogram).

Hva og hvem skal velges?

Under valget skal det velges nye tillitsvalgte på fakultetsnivå (Fakultetstillitsvalgt) og tillitsvalgte på instituttnivå (Instituttillitsvalgt), i tillegg til representanter til Studenttinget. Når du logger deg inn på ValgWeb for å avgi stemme, vil det automatisk dukke opp kandidater for ditt institutt og ditt fakultet. For å lese mer om hva en instituttillitsvalgt og en fakultetstillitsvalgt gjør, trykk her.

 

Kan jeg stille til valg?

Selvsagt!

Alle studenter ved fakultetene HF og SU kan stille til et verv i sitt Studentråd ved dette valget. Minimumskravet er å melde sitt kandidatur. Dette kan gjøres på to måter:

  • Fylle ut kandidatskjemaet for Studentvalget 2017
  • Den andre måten å stille på, er å møte på allmøte (mandag 30. oktber kl 14:15 for HF), og presentere deg selv der. Du må deretter fylle ut kandidatskjema. Dette blir lagt ut på nettsidene våre under valget.

Hvordan velger jeg?

Valgene foregår hovedsaklig på nett, via VALGWEB (med unntak av Europastudier og Institutt for sosialt arbeid). Ellers foregår alle valg elektronisk; trykk her  for å stemme! Når det begynner et valg du kan delta i, vil det komme opp etter du har logget inn med NTNU-kontoen din. Hvis du tilhører et institutt som ikke skal velge elektronisk, kom på allmøte og velg! Liste over dato på allmøter vil bli lagt ut fortløpende.

TRYKK HER for å gå til ValgWeb og avgi din stemme!

nb_NO
en_US